THE STRONG WILL

 

Despite the complications stemming from her disability, Anoush Aslanyan proves by her own example that success is just around the corner.

Dateline: Yerevan, Armenia, 23/06/2017

Story Number: N/A

Source: Lori TV, Mune4k News - www.loritv.am
www.openmediahub.com
“This production was supported by OPEN Media Hub with funds provided by the European Union”

Restrictions: None

Filed: 23/06/2017

******************************************************
1/ Story Pitch:
Despite the complications stemming from her disability, Anoush Aslanyan proves by her own example
that success is just around the corner.

2/ Shot list:
Filmed in Vanadzor at the office of the Equal Rights, Equal Possibilities organisation where sewing classes are taking place.

3/ Script:
INTV:
Anoush Aslanyan - Director of the Equal Rights, Equal Possibilities organisation
“If you have willpower but your government does not try to solve your problems, it does not mean that
you should stay at home. In my situation the biggest problem is transport. It is hard to live here even if
you’re not disabled, but it’s harder if you are, because everything works against you, from accessibility
and social conditions to simple basic needs. Every day we climb the steps and remember about equal
rights and equal possibilities.”
SOT:
“Hello everyone”
INTV:
Anoush Aslanyan - Director of the Equal Rights, Equal Possibilities organisation
“We received financing from the European Union and the Asian Development Agency to found a sewing
production company and to engage in social enterprise. Our organization has received training and skills
from the two donor organizations. We have begun sewing training. The participants are five disabled
persons with disadvantaged social background. By the end of the training there will be an exam and the
best two participants will become trainers. This is our first project and we are finalizing it already.”
SOT:
“Did you sew this?”
“Look how creative it is.”
“Oh, let’s try! So beautiful, so good.”
INTV:
Anoush Aslanyan - Director of the Equal Rights, Equal Possibilities organisation
“It’s like manna coming from heaven. They suggested that I put together a team and create a civil society organization. We attach great importance to the problems of disabled people, so we thought: if not us, then who? We were a bit scared at first, but I like to make bold steps and try myself. Old Anoush was ambitious and driven, but thanks to this organization I became more bold, more farsighted, and why not – got the opportunity to work in a team.”
INTV:
Arman Aveyan, Participant of the Equal Rights, Equal Possibilities sewing training.
“For many people this can be a way of life, a job, a profession. We all know that in Armenia, the employment issue for disabled people is very serious. I’m not saying serious, I’m saying very serious, as
many employers do not believe that a disabled person can compete with others. Taking all that into account, I want to become more independent.”
INTV:
Anoush Aslanyan
“Based on the results of every program, I am inspired to move forward in more confident steps. I would
like to see Vanadzor more prosperous, more cheerful, more accessible, economically developed. All the
possibilities are there, we just need desire and work.”

ARMENIAN:
Title: «Ô½Õ«Õ¦Õ¡Õ­ Õ¯Õ¡Õ´Ö„Õ¨>
Details: Տեսանյութը խիզախ կնոջ մասին է, ով անտեսելով հաշմանդամությունն ու դրա հետ կապված
դժվարությունները, իր օրինակով ապացուցում է, որ կարելի է հասնել հաջողության
Shot List: Տեսանյութը նկարահանվելէ Վանաձորում, "Հավասար իրավունքներ, հավասար հնարավորություններ"
կազմակերպության գրասենյակում, որտեղ միաժամանակ անցկացվում են կարի ուսուցման դասընթացները
Ô±Õ¶Õ¸Ö‚Õ· Ô±Õ½Õ¬Õ¡Õ¶ÕµÕ¡Õ¶
"Õ€Õ¡Õ¾Õ¡Õ½Õ¡Ö€ Õ«Ö€Õ¡Õ¾Õ¸Ö‚Õ¶Ö„Õ¶Õ¥Ö€, Õ°Õ¡Õ¾Õ¡Õ½Õ¡Ö€ Õ°Õ¶Õ¡Ö€Õ¡Õ¾Õ¸Ö€Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¸Ö‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€"Õ€Ô¿ Õ¶Õ¡Õ­Õ¡Õ£Õ¡Õ°
Եթե կամքի ուժ ունես, բայց քո կառավարությունը նպատակադրված չէ լուծել այդ խնդիրը, չի նշանակում, որ մենք
ÕºÕ¥Õ¿Ö„ Õ§ Õ¶Õ½Õ¿Õ¥Õ¶Ö„ Õ¸Ö‚ Õ´Õ¶Õ¡Õ¶Ö„ Õ¿Õ¡Õ¶Õ¨: Ô»Õ´ ÕºÕ¡Ö€Õ¡Õ£Õ¡ÕµÕ¸Ö‚Õ´ Õ£Õ¥Ö€Õ­Õ¶Õ¤Õ«Ö€ Õ§ Õ¿Ö€Õ¡Õ½ÕºÕ¸Ö€Õ¿Õ« Õ´Õ¡Õ¿Õ¹Õ¥Õ¬Õ«Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¸Ö‚Õ¶Õ¨: ÕˆÕ¹ Õ°Õ¡Õ·Õ´Õ¡Õ¶Õ¤Õ¡Õ´ Õ´Õ¡Ö€Õ¤Õ¸Ö‚
համար էլ է այստեղ խնդիր ապրելը, բայց ավելի դժվար է հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, որովհետև
բոլոր գործոնները խանգարում են հաշմանդամություն ունեցող անձանց՝ մատչելիությունից, սոցիալական
պայմաններից մինչև տարրական կարիքների բավարարումը: Ամեն օր բարձրանում ենք ու հիշում ենք հավասար
Õ«Ö€Õ¡Õ¾Õ¸Ö‚Õ¶Ö„Õ¶Õ¥Ö€Õ«, Õ°Õ¡Õ¾Õ¡Õ½Õ¡Ö€ Õ°Õ¶Õ¡Ö€Õ¡Õ¾Õ¸Ö€Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¸Ö‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ´Õ¡Õ½Õ«Õ¶:
-ÕˆÕ²Õ»Õ¸Ö‚ÕµÕ¶Õ¶Õ¥Ö€ Õ¢Õ¸Õ¬Õ¸Ö€Õ«Õ¶:
ÕºÕ¡Õ¸Ö‚Õ¦Õ¡
Եվրոպական միության և Ասիական զարգացման գործակալության կողմից ֆինանսավորում ենք ստացել կարի
արտադրություն հիմնելու և սոցիալական ձեռներեցությամբ զբաղվելու: Մեր կազմակերպությունը նշված կառույցների
կողմից նաև գիտելիքներ և հմտություններ է ստացել: Սկսել ենք կարի արտադրության ուսուցում: Մասնակիցները
թվով 5 հաշմանդամություն ունեցող և սոցիալապես անապահով անձինք ենք: Ուսուցման ավարտին քննություն
կհանձնեն, լավագույն երկուսը կանցնեն ՝ որպես դասավանդողներ: Սա մեր առաջին աշխատանքն է: Այստեղ արդեն
Õ·Õ¿Õ¯Õ¾Õ¸Ö‚Õ´ Õ§:
-Սա դու ես կարե՞լ
-Տեսեք ի՜նչ կրեատիվ է
- Օ՜հ, եկեք փորձենք: Շատ գեղեցիկ է, շատ լավը:
Վերևից, ասես, մանանա թափվեց գլխիս: Առաջարկ եղավ թիմ հավաքելու և հասարակական կազմակերպություն
ստեղծելու: Հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնդիրները կարևորելով, որոշեցինք՝ եթե ոչ մենք, ապա ո՞վ: Մի քիչ
վախ կար, բայց ես սիրում եմ համարձակ քայլեր անել և ինձ փորձել: Առաջվա Անուշը ամբիցիոզ էր, ձգտող, բայց
շնորհիվ այս կազմակերպության, դարձա ավելի համարձակ, ավելի հեռատես, ինչու ո՞չ՝ նաև ստացա
հնարավորություն՝ մեծ թիմում աշխատելու:
Ô±Ö€Õ´Õ¡Õ¶ Ô±Õ¾Õ¥ÕµÕ¡Õ¶
"Հավասար իրավունքներ, հավասար հնարավորություններ"ՀԿ անդամ, կարի դասընթացի մասնակից
Շատ շատերի համար սա կարող է լինել հենց կյանքի ճանապարհ, թե՛ որպես մասնագիտություն, թե՛ որպես աշխատանք:
Ինքներս էլ գիտենք, որ համենայն դեպս, Հայաստանում հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածության խնդիրը
շատ լուրջ է: Ես չեմ ասում լուրջ է, ասում եմ շատ լուրջ է, որովհետև շատ գործատուներ հաշմանդամություն ունեցող
անձին մրցունակ չեն համարում: Այդ ամենը գիտակցելով, ուզում ես ավելի ինքնուրույն դառնալ:
Ô±Õ¶Õ¸Ö‚Õ· Ô±Õ½Õ¬Õ¡Õ¶ÕµÕ¡Õ¶
Ամեն մի ծրագրի արդյունքից ոգեշնչվում եմ և քայլում առաջ, ավելի հստակ քայլերով: Վանաձորը կուզեի տեսնել
ավելի բարեկեցիկ, պայծառ, մատչելի, տնտեսապես զարգացած քաղաք: Բոլոր հնարավորությունները կան, պետք է
ցանկություն և գործ:__

 

Filmed in Vanadzor at the office of the Equal Rights, Equal Possibilities organisation where sewing classes are taking place.

5 July 2017