INSIDE YEREVAN'S CREATIVE TECHNOLOGY CENTRE

The Tumo Center for Creative Technologies is an education centre aimed at providing support to Armenia's youth with free training in robotics, graphic design and other creative technologies. 

 

Title: Inside Yerevan’s Creative Technology Centre

Details: The Tumo Center for Creative Technologies is an education centre aimed at providing support to Armenia's youth with free training in robotics, graphic design and other creative technologies. This story takes us inside TUMO to find out more from those who work there and those who learn there.

Dateline: Yerevan, Armenia, 24.06.2017 

Story Number: N/A

Source: Public TV of Armenia CSJC, Orakarg News broadcast, www.1tv.am 

www.openmediahub.com

“This production was supported by OPEN Media Hub with funds provided by the European Union”

Restrictons: None

1/ Story Pitch: 
The story is about the Tumo Center for Creative Technologies. One can see an outside
view of building, its interior, equipment, structure, and students during classes of robotics, anima.on and graphic design.

2/ Shot list: 
Robot close ups, establishing shots of the building, robotic devices, general plans of
architecture,  

VO:
All improbable ideas become reality here, because this is the Tumo Center for Creative Technologies.
   
INTV:
Zaruhi Budagyan, Press Secretary of the Tumo Center for Creative Technologies

“Tumo’s singularity begins with its building and interior design. Even the chairs in Tumo are smart: they have wheels, and you can join them together. There are barcodes on the walls. In the IT workshop, young students learn anima.on, graphic design, 3-d modeling and the secrets of the world of games. “

INTV:
Varag Galustyan, student: translation from English”
I click my mouse here to make lots of colored circles.“

SOT:
16:50:09: Making a whole bracelet takes about 20 minutes.
This is the robotics room. Here children invent gadgets that make life easier.

SOT:
This robot is for digging irrigation channels.
Tatev Mkrtchyan: 16:45:29 This robot can used in interesting ways in Armenian agriculture.

INTV:
Zaruhi Budagyan, Press Secretary of the Tumo Center for Creative Technologies 
16:31:33
“Now look up, we are going to a special place. I don’t know how many people know about it and its magic powers.“
16:36:12
“This isn’t the ground floor and isn’t the first floor and isn’t even the second floor. It’s a floor concealed inside the second floor. There are special solutions in the internal structure of Tumo, for example, from here you can see the main and back entrances of the building, the information office and the second floor.”
16:38:09
“This is a special point, I think it was Bernard’s little surprise for us.”

Stand-up
16:03:53
“Here we have discovered the last – sixth – floor of Tumo, which we aren’t yet using for any particular activity, but it has a beautiful view of the city.”

VO:
“Think” – this is the advice that famous Bri.sh graphic ar.st Yoni Alter gave to the students of his master class.

INTV:
Yoni Alter, graphic ar.st, translation from English
  
16:19:47
“I came here because I was very impressed with Tumo’s ideology. There is no center like Tumo anywhere, I think they need to be established in other countries too.”

VO:
This is also what the Mayor of Paris Ann Idalgo said when she first set foot in Tumo.

INTV
Ann Idalgo, Mayor of Paris, translation from French
“Yerevan should communicate new ideas and dynamics to Paris. We will build a new center in Paris based on the concept of Tumo.“

VO:
Tumo has been set up in three provinces of Armenia, and there is a camp for Diaspora and international students. Now they are producing comic strips here.

INTV:
Shamiram Khachatryan, teacher of digital art
16:13:13
“Using pictures to tell stories is a great way to develop one’s imagination. Raffi has come to Armenia from the US just for this.”

INTV:
Raffi Anseryan, student at Tumo Camp, translation from English
16:06:49
“I love to draw but I don’t yet have my own style. I came to Tumo, learned to do anima.ons, and my drawing became better and more simple.”

INTV
Christophher Sargis, student at Tumo Camp, translation from English
16:07:22
“It’s a beautiful place where you study, have a good .me and learn IT.”

VO
Tumo now has 11,000 students taught by over 200 teachers. They say the IT heart of little Armenia beats in Tumo.
Hasmik Arakelyan, Vachagan Petrosyan, Orakarg, Public Television

Այստեղ բոլոր անհավանական մտքերն իրականություն են դառնում, քանի որ սա Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնն է:

Զարուհի Բուդաղյան, Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի մամուլի խոսնակ: 16:31:14 Թումոյի յուարահատկությունը սկսվում է շենքից եւ ներքին հարդարանքից:

Թումոյում նույնիսկ աթոռներն են խելացի. շարժվում են, միանում եւ առանձնանում, պատերը բառկոդով են. ԱյԹի գործարանում պատանիները բացահայտում են անիմացիայի, գրաֆիկական դիզայնի, 3 դե մոդելավորման եւ խաղերի աշխարհի գաղտնիքները:
Վարագ Գալուստյան, աշակերտ: անգլերենից թարգմանություն 15:58:56 Մկնիկով այստեղ եմ սեղմում եւ կարող եմ բազմաթիվ գունավոր շրջանակներ անել:

լայֆ 16:50:09 Մի ամբողջական բրասլետ գործելու համար՝ մոտ 20 րոպե տանում է:
Սա էլ ռոբոտաշինության սենյակն է: Երեխաներն այստեղ հորինում են սարքեր, որոնք հեշտացնում

են կյանքը:

16:46:20 լայֆ, ռոբոտը շարժվում է:

Սա հողի մեջ խողովակ անցկացնող ռոբոտ է:

Տաթեւ Մկրտչյան: 16:45:29 Այս ռոբոտը շատ հետաքրքիր կիրառություն կարող է ուեննալ հայաստանի գյուղատնտեսության մեջ:

Զարուհի Բուդաղյան, Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի մամուլի խոսնակ: 16:31:33 Հիմա մի հատ նայեք վերեւ գնալու ենք մի հատուկ տեղ, որը որ չգիտեմ, թե քանի հոգի գիտի այդ տեղի եւ կախարդական ուժի մասին:16:36:12 Սա առաջին հարկը չէ եւ երկորդր հարկը չէ եւ նույնիսկ երրորդն էլ չէ, մի հարկ է , որը թաքնված է երկրորդ հարկի մեջտեղում:

Թումոյի ներքին կառուցվածքը յուրահատուկ լուծումներ ունի. օրինակ այստեղից միանգամից երեւում են շենքի գլխավոր եւ ծառայողական մուտքերը, տեղեկատուն եւ երկրորդր հարկը:

Զառա Բուդաղյան, Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի մամուլի խոսնակ: 16:38:09 Սա յուրահատուկ կետ է, որը կարծում եմ Բեռնարի փոքրիկ անակնկալ է եղել երեւի մեզ համար:

Ստենդ-ափ: 16:03:53 Մենք այստեղ բացահայտեցինք Թումոյի վերջին ՝6-րդ հարկը, որը դեռեւս որեւէ կոնկրետ բանի չի ծառայում, բայց այստեղից բացվում է գեղեցիկ տեսարան դեպի քաղաք:


«Մտածել»,- սա բրիտանացի հայտնի գրաֆիստ Յոնի Ալտերի խորհուրդն է վարպետության դասի մասնակիցներին:

Յոնի Ալտեր, գրաֆիստ։ անգլերենից թարգմանություն 16:19:47 Եկա այստեղ, որովհետեեւ շատ տպավորվել էի Թումոյի գաղափարախոսությամբ: Թումոյի նման կենտրոն ուրիշ ոչ մի տեղ չկա, կարծում եմ՝ պետք է հիմնել այլ երկրներում եւս:

Այս կարծիքին հանգեց նաեւ Փարիզի քաղաքապետ Անն Իդալգոն, երբ առաջին անգամ ոտք դրեց Թումո:

Անն Իդալգո, Փարիզի քաղաքպետ, ֆրանսերենից թարգմանություն։։ Երեւանը պետք է նորարարական գաղափարներ եւ դինամիկա հաղորդի Փարիզին: «Թումոյի» օրինակով մենք Փարիզում ստեղծելու ենք նման կենտրոն:

Թումոն վարակեց 3 մարզի, իսկ սփյուռքի եւ օտարազգի երեխաների համար ճամբար ստեղծվեց: Այս պահին այստեղ կոմիքսներ են ստեղծում:

Շամիրամ Խաչատրյան, թվային նկարչության ուսուցիչ: 16:13:13 Սա շատ հավես փորձ է երեւակայությունը զարգացնելու այլ ուղղությամբ , նկարներով պատմելու պատմություն:

Րաֆֆին Ամերիկայից հատուկ Հայաստան է եկել հենց դրա համար:

Րաֆֆի Անսերյան, «Թումո ճամբար»-ի մասնակից, թարգմանություն անգլերենից։ 16:06:49 Ես սիրում եմ նկարել, բայց դեռեւս սեփական ոճ չունեմ, եկա Թումո սովորեցի անիմացիա եւ սկսեցի ավելի լավ ու պարզ նկարել:
Քրիսն էլ Լիբանանից է եկել:

Քրիստոֆեր Սարգիս, «Թումո ճամբար»-ի մասնակից, անգլերենից թարգմանություն: 16:07:22 Շատ գեղեցիկ վայր է, որտեղ սովորում ես, լավ ժամանակ անցկացնում, ԱյԹի գիտելիքներ ես

ձեռքբերում:

Այսօր 11.000 պատանի է այցելում Թումո, իսկ ուսուցիչների թիվն անցնում է 200-ից: Ասում են՝ Թումոյում է բաբախում փոքրիկ Հայաստանի ԱյԹի սիրտը:
Հասմիկ Առաքելյան, Վաչագան Պետրոսյան, «Օրակարգ»։
Հանրային հեռուստաընկերություն 

23 November 2017